Jujutsu Kaisen Episode 14 Release Date and Time, All Episode Released Date

Jujutsu Kaisen Episode 14 Release Date and Time, All Episode Released Date

In this article, We read Jujutsu Kaisen Episode 14 Release Date and Time details are given below. Check what is the released date of Jujutsu Kaisen Episode 14 read all the details here. Every Jujutsu Kaisen fans who searched for the Jujutsu Kaisen Episode 14 Release Date is now coming out. When Jujutsu Kaisen 14 Released Date or Time is going to released on 16n January 2021. Our website Arealnews.com provides all the details of Jujutsu Kaisen Characters Name & Episode List with date & time all the details are given below.

Jujutsu Kaisen Episode 14 Release Date

All Anime Fans who are waiting for the Jujutsu Kaisen New Episodes & released date will be 16 January 2021. So here is time to read the all-new Anime Jujutsu Kaisen Episode 14 has gone to release on January 16, 2021. As per previous Jujutsu Kaisen, Episode 13 was released on 26 December 2020. To read more about Jujutsu Kaisen you have to read these articles more briefly & Jujutsu Kaisen Ep 14 release date or all the episode lists.

What was the release date of Jujutsu Kaisen Episode 14?

The all-new episode of Jujutsu Kaisen Ep- 14 has gone to released on 16 January 2021. All Anime fans can watch these episodes easily. Every Jujutsu Kaisen fans who searched for the Jujutsu Kaisen Episode 14 Release Date is now coming out. When Jujutsu Kaisen 14 Released Date or Time is going to release on January 2021.

Jujutsu Kaisen Episode 14 Release Date

Jujutsu Kaisen Characters Name & Lists

Yūji Itadori Aoi Todo Ryomen Sukuna
Megumi Fushiguro Mai Zen’in Mahito Kazumi Miwa
Noritoshi Kamo Hanami Maki Zen’in
Kento Nanami Satoru Gojō Kokichi Muta
Utahime Iori Jogo Yoshinobu Gakuganji
Kiyotaka Ijichi Junpei Yoshino Momo Nishimiya
Shoko Ieiri Masamichi Yaga

Jujutsu Kaisen Episode Lists & Release Dates

As we all know, The Jujutsu Kaisen is the best anime web series of all time. People have loved the watch all the episodes of this. Jujutsu Kaisen Episodes officially released only on Netflix. So let’s check Jujutsu Kaisen Episode List with the date & time.

Episode 1 3 October 2020
Episode 2 10 October 2020
Episode 3 17 October 2020
Episode 4 24 October 2020
Episode 5 31 October 2020
Episode 6 7 November 2020
Episode 7 14 November 2020
Episode 8 21 November 2020
Episode 9 28 November 2020
Episode 10 5 December 2020
Episode 11 12 December 2020
Episode 12 19 December 2020
Episode 13 26 December 2020
Episode 14 16 January 2021

FAQ About Jujutsu Kaisen Episode 14 Release Date and Time

Q.1 When will be released Jujutsu Kaisen in Episode 14?

Ans. Jujutsu Kaisen Episode 14 released on 16th January 2021.

Q.2 When did Jujutsu Kaisen Episode 13 release?

Ans. 26 December 2020

Q.3 Where to watch Jujutsu Kaisen Episode 14?

Ans. Jujutsu Kaisen episodes released on Crunchyroll.

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *